ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ, ਓਵਰਡੋਜ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ – ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

21

ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ, ਓਵਰਡੋਜ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ – ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ