ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਈ ਆਦਤ -ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ —ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

42

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਈ ਆਦਤ -ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ —ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ