ਗਿੱਕੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

53

ਗਿੱਕੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ