ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ‘ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਦੋਹਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲ ਗਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ

24

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ‘ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਦੋਹਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲ ਗਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ