ਐਨਸੀਸੀ ਕੇਡਿਟ ਦੀ ਹੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੈੰਪ ‘ਚ ਚੋਣ

105