ਈਐਸਐਸ ਗਲੋਬਲ ਨੇ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਡਿਪਾਰਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਯੋਜਨ

15

ਈਐਸਐਸ ਗਲੋਬਲ ਨੇ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਡਿਪਾਰਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਯੋਜਨ