ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

15

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ