ਰਾਜਾ ਵਿੜਿੰਗ ਨਾਲ ਖੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

3

ਰਾਜਾ ਵਿੜਿੰਗ ਨਾਲ ਖੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ