ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ Director ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

3

ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ Director ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ