ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੰਦਿਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਦੀ

1

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੰਦਿਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਦੀ