ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੀ ਏ ਯੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ..

1

ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੀ ਏ ਯੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ..