ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਉਰਟੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ

    1

    ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਉਰਟੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ