ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਟਿਕੇਟ, ਰੋਡਵੇਜ ਕਰਮੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!