ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨੰਬਰ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨੰਬਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!