ਮੋਢਿਆ ‘ਤੇ ਧੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਬਾਪ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹਰਕਤ ‘ਚ, ਪੜ੍ਹੋ ਰਿਪੋਰਟ

ਮੋਢਿਆ ‘ਤੇ ਧੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਬਾਪ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹਰਕਤ ‘ਚ, ਪੜ੍ਹੋ ਰਿਪੋਰਟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!